Werkwijze

Bevlogen en ondernemend

PIT Consultants is bevlogen en ondernemend. Wij vertalen beleidsvoornemens graag in concrete acties. Binnen vastgestelde periodes leggen wij verantwoording af aan onze klanten over de behaalde resultaten.

Hoe werkt PIT?

Praktisch en snel: samen met de opdrachtgever gaan we doel- en oplossingsgericht aan de slag. Vraaggericht: Eigen mogelijkheden van mensen, en kansen staan centraal en zijn maatgevend in ons proces.No-nonsense: onze aanpak is duidelijk en transparant. Resultaatgericht: no cure, no pay. Met onze klanten maken we geen afspraken over service maar over resultaten!

Adviseren, ontwikkelen en uitvoeren

Wij maken het verschil doordat we allround zijn. U kunt ons inschakelen om mee te denken, maar ook voor het onderzoeken en uitvoeren van projecten. Wij zijn zowel adviseurs, ontwikkelaars als uitvoerders. Bovendien onderscheiden wij ons door: Ons brede netwerk in bedrijfsleven, overheid en samenleving, dat de mogelijkheid biedt de noodzakelijke verbanden (snel) te leggen. Persoonlijke betrokkenheid, passie en professionaliteit. Goede prijs kwaliteitsverhouding.