Bedrijven

Werving en Selectie 

Goede medewerkers maken het verschil. Ze zijn een basisvoorwaarde om als bedrijf successen te genereren. PIT zorgt desgewenst voor een snelle en correcte invulling van uw vraag naar “slimme handen”. Op verzoek kunnen wij tevens zorgen voor tijdelijke ondersteuning. 

Verzekeringsbedrijven
Binnen onze dienstverlening gericht op re-integratie van de zieke medewerker heeft PIT Consultants voor verzekeraars een interessant concept ontwikkeld dat gericht is op significante kosten reductie. Voor verzekeraars is het niet altijd mogelijk om een snelle aansluiting te vinden met een specifieke lokale arbeidsmarkt. PIT zet graag haar dienstverlening in om voor opdrachtgevers van verzekeraars te bemiddelen richting de lokale en regionale arbeidsmarkt.

1e en 2e spoor trajecten

PIT Consultants stemt de duur, vorm en inhoud van het 1e en/of 2e spoortraject af op de behoeften van de werkgever, werknemer en verzekeraar. De richtlijnen van het UWV worden hierbij in acht genomen. 
Het is mogelijk om zowel korte interventies, zoals werkplekonderzoek en loopbaanonderzoek, als een geheel activeringstraject of outplacementtraject in te zetten. PIT werkt hierin samen met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en loopbaanonderzoekers welke een uitstekende ervaring kunnen aantonen binnen het re-integratiewerkveld.

REPLACEMENT
Soms is het nodig om afscheid te nemen van een medewerker. PIT kan u daarbij ondersteunen of adviseren over alle mogelijkheden die beschikbaar zijn in uw bedrijfstak.

PIT Mobility Management 
Op basis van onze jarenlange ervaring in het begeleiden en bemiddelen van mensen hebben wij een uitgebreid en gebalanceerd programma ontwikkeld: PIT Mobility Management. Medewerkers die voor een transitievergoeding in aanmerking komen kunnen zich hiervoor aanmelden. Wij ondersteunen medewerkers bij het opstellen en realiseren van zijn Jobsuccesplan en zoeken actief naar kansen op de arbeidsmarkt.