Professionals, zzp en particulieren


Beroepskeuzeadvies

Een beroepskeuzeadvies is een advies gebaseerd op een beroepskeuzetest. Hierin kijken wij naar uw persoonlijkheid, belangstelling voor bepaalde beroepen en activiteiten en naar uw huidige vaardigheden. Dit advies is een goede basis om gericht een carrièrepad in te slaan.

Loopbaanadvies

Vraagt u zich af of u het juiste beroep heeft gekozen? Wilt u weten of er andere beroepen zijn die beter aansluiten bij hun persoonlijkheid en interesses? 
Via een loopbaanbegeleidingstraject bij PIT Consultants krijgt u inzicht in uw persoonlijkheid, kwaliteiten, werkwaarden en interesses. Dit geeft u een beeld van uw mogelijkheden op korte- en lange termijn op de arbeidsmarkt. Op basis hiervan kunnen wij u adviseren over beroepen die hier goed bij aansluiten.

Individuele coaching

Individuele coaching is een nuttige interventie als u tijdens het werk tegen problemen aanloopt die uw functioneren bemoeilijkt. U weet bijvoorbeeld niet hoe u bepaalde opmerkingen moet opvatten die uw leidinggevende maakt? Of weet niet hoe u om moet gaan met de feedback van collega’s. 
Met behulp van een coachingstraject kunt u bepaalde gevoelens en vragen een plek geven. 
Ook coachen wij medewerkers die terug willen keren in het arbeidsproces. 

Talentenscan

Kennis alleen is niet voldoende om tot goede prestaties te komen. Juist de combinatie van kennis, vaardigheden en houding maken dat medewerkers optimaal kunnen functioneren. Deze optelsom van kennen, kunnen en willen noemen wij competenties. 
Met een talentenscan kunnen wij uw competenties in kaart brengen en op basis hiervan uw zoektocht naar werk beter afstemmen

Zzp Service

Wellicht heeft u plannen om een eigen bedrijf te starten als Zzp'er. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van uw businessplan, een offerte en bij de uitvoering ervan. Wij helpen u, dat is uiteindelijk ons metier!

Wij doen een Gratis start check, voor een soepel begin!

Jij en een van onze professionals maken kennis en bespreken de mogelijkheden in een half uur durend gesprek.
Klikt het? Dan inventariseren wij  samen jouw je startsituatie en bepalen wij haalbare doelen.
Deze intake is uiteraard gratis en aan het einde van de intake kan je jouw traject nog bijstellen.