Vacature Verkeersregelaar

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een verkeersregelaar

Werkzaamheden:
De taken van de Verkeersregelaar liggen op het domein van het toezicht houden op de openbare weg, waar hij/zij voornamelijk preventief aanwezig is. Bij het uitvoeren van de taken volgt de Verkeersregelaar verschillende standaardprocedures, die hij/zij bij het optreden van onvoorziene gebeurtenissen of calamiteiten naar eigen inzicht dient te combineren. Een grondige kennis van en inzicht in eigen bevoegdheden en in procedures is daarom noodzakelijk voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, die weliswaar routinematig van aard zijn, maar die onder verschillende omstandigheden dienen te kunnen worden uitgevoerd.

Taken:
Tot de vaste taken behoren onder meer;
 • Zichtbaar aanwezig zijn op het werkterrein
 • Uitvoeren van verkeerssturing en -begeleiding
 • Overzicht houden in een positie
 • Signaleren van potentieel gevaarlijke situaties en of omstandigheden, treffen van maatregelen of het adviseren om het gevaar te doen afnemen.
 • Daadkrachtig optreden wanneer mensen in nood (dreigen te doen) verkeren en proberen de orde, rust en veiligheid te bewaren
 • Nazorg verlenen na een incident•Signaleren en rapporteren van afwijkende zaken of situaties
 • Bepalen wanneer alarm geslagen moet worden of op een andere manier moet worden ingegrepen
 • Indien nodig alarmeren van politie, brandweer of ambulance
 • Aanhouden of aanspreken van personen die regels of voorschriften overtreden
 • Rapporteren over het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Voorbereidingen treffen om de werktaken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
 • Zorgdragen voor een rapportage bij einde dienst

Functie-eisen
Opleidingsniveau:Vereist;
Bevoegdheid Beroepsverkeersregelaar

Kerncompetenties:
 • De kandidaat beschikt over de volgende kerncompetenties:
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Flexibele instelling
 • Goede algemene ontwikkeling
 • Representatief
 • Onbesproken gedrag
 • Stressbestendig
 • Dienstverlenende instelling
 • Vaardig in rapporteren
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Zelfstandig
 • Goede lichamelijke conditie

Vervoer:
Het beschikken over eigen vervoer is een pre